Faculty  

 

Sr.  No. Name Department / Subject
1. Pankaj Taneja Maulik Siddhant 
2.  Sarita Dhankhar  Maulik Siddhant  
3.  Vikas Sharma  Maulik Siddhant  
4.  Nilesh Lahri  Maulik Siddhant  
5.   Ujwala Mahadeo Kate Sharir Rachna 
6.  Upasana Priya  Sharir Rachna 
7.   Mahesh Chand Purvya Sharir Kriya
8. Gajendra Kumar Sharma  Dravya Guna
9.  Malvika Dravya Guna
10.  Manohar Lal Gaur Ras Shastra
11.  Anita Kumari Ras Shastra
12.  Shashi Kant Chaturvedi Rog Evem Vikriti Vigyan
13.  Anish Anil Pandit Rog Evem Vikriti Vigyan
14.  Kripa Shankar Sharma Swasth Vritt
15.  Ramesh Babu Boini  Swasth Vritt
16.  Gaurav Kumar Jha  Swasth Vritt
17.  Trupti Dayinee Acharya Prasuti Tantra & Stri Rog
18.   Santosh Bhatia Kaumar Bhiritya
19.  Lalit Kumar Kaumar Bhiritya
20  Vedwati Pareek Kaya Chikitsa
21.  Jaiman Devesh Kaya Chikitsa
22.  Kosaraj Venkata Chalapathi Rao Shalya Tantra
23.  Ranjit Singh Shalya Tantra
24. Kiran Tulsi Das Patil Shalakya Tantra
25.  Devendra Singh Rathore Shalakya Tantra
 26. Sanjeet Singh Rana Panchkarma